Tomáš při folklórní akciCo to znamená být vedoucím hostesů na takové akci jako je Mezinárodní folklórní festival?

Být vedoucím hostesů, to znamená především sehnat ty lidi, aby vykonávali tu funkci hostesa. Hostes je dá se říct delegát a průvodce toho souboru, který se o ten soubor stará téměř nepřetržitě dvacetčtyři hodin. Je mu nápomocen ať už ve směnárenských službách, tak ho doprovází. Je s ním na vystoupení, stará se o jejich program a trošku je v tady té činnosti kontroluje. Pomáhá jim aby v Šumperku nezabloudili, přece jen jezdí k nám cizinci. A co se týká činnosti toho vedoucího, tak je to hlavně koordinovat ty hostesy a sehnat je pro tuto akci, což není vůbec jednoduché. Koordinovat tu jejich práci, poskytovat jim veškeré informace o daném souboru, přiblížit ji program, nastínit jim jak by se měli chovat a hlavně by je měl kontrolovat a hlavně reagovat rychle a pružně na jejich podněty, protože ten hostes je zprostředkovatel mezi tím souborem a mezi vedením festivalu. Ten vedoucí navíc přebírá ty informace od hostesů a zpracovává a předává je vedení festivalu.

Jak jsi se dostal k takové akci? Určitě jsi začínal na jinačí pozici.

Úplnou náhodou. Já jsem začínal tehdy v dramaťáku Kiks, který pracoval pod Domem dětí a mládeže a teď je z toho divadelní soubor Kiks. Moderoval jsem v Kulturním domě v Zábřehu akci Winter show, což je přehlídka zájmových útvarů DDM, bývá to vždy v pololetí. Jak jsem moderoval tak můj styl, ale i vystupování celého toho souboru, byly jsme tehdy děti, zaujal bývalou paní prezidentku festivalu, paní Libuši Drtilovou. Ta nám tehdy řekla, já si vás vemu na náš velký festival do Šumperka. Pro mě to byla tehdy akci, kdy mě vlastně hodili do vody a řekli plav. Bylo to náročné, stal se tam tehdy trapas během moderování, ale bylo to vtipné a rád na to vzpomínám. Pak jsem se odmlčel od toho festivalu na pár let a pak jsem se tam vrátil jako divák. Pamatuji si, že v tom roce vystupoval u Sovy (Malá scéna festivalu) dětský soubor Markovička, který právě vedli manželé Drtilovi se svojí dcerou Libuškou Březovskou, nynější prezidentkou festivalu. Já jsem pomáhal panu Drtilovi odnést klávesy na štáb festivalu. Nějak jsem se tam, když to řeknu jednoduše, drze zabydlel no a potom jsem tam pomáhal narážet barely s vodou a další věci. Jak jsem začal studovat cestovní ruch v Šumperku, tak mě oslovily Libuška Březovská s mojí učitelkou Evou Kosteckou, jestli bych nešel dělat hostesa. Já jsem minulý rok 2017 dělal poprvé hostesa a bylo to dvoum slovenským souborům Harčarky a Jahodná. Protože paní Kostecká jela letos na dovolenou a protože i řekla, že už na to nemá sílu během dovolené něco takového dělat, tak řekla Monczka budeš to dělat ty. Já jsem se samozřejmě do toho hrnul, protože je to práce, kterou mám rád. Takže tahle jsem se k tomu dostal a doufám, že to nebyl první ani poslední rok vedoucího hostesů, protože mě zaujala a baví mě a myslím si, že se to povedlo dobře.

Tomáš při cestáchTy jsi zmínil, že studuješ cestovní ruch, takže určitě provázíš. Můžeš nám říct, jaké zájezdy tě nejvíce baví?

Samozřejmě, jak říkáš, provázení těch návštěvníků mě baví. Já se jako začínající průvodce specializuji na zvlášťní formu cestovního ruchu dark tourism.

Co je to ten dark tourism?

Je to neobvyklá zvlášťní forma v tom, že se cestu je po městech, kde se stalo něco tragického. Ať už to jsou koncentrační tábory, místa památných bitev nebo různé pomníky. Já se konkrétně specializuji přímo na ty koncentrační tábory ať už v Polsku nebo v Německu.

A máš nějakou vysněnou destinaci, kam by ses díky průvodcování chtěl dostat?

Moje vysněná destinace kam bych se chtěl dostat tak to je určitě Makedonie, která mě velmi láká. Dále pak Bosna a Hercegovina a nebo Ukrajina. Rád bych si také jednou zaprovázel v Severských zemích konkrétně v Norsku.

Lidé si mohou všimnout, že také moderuješ. Jak jsi se k tomu dostal?

K moderování, jak už jsem říkal mě přivedla Magdalena Schwarzová coby vedoucí tehdy dramaťáčku Kiks, kdy jsme vlastně začali moderovat akce, které byly určené dětem a líbila se mi ta její myšlenka, jelikož jsme byly tehdy děti, že se to budou moderovat děti dětem. Takže jsme především moderovali dětské akce. Ať už to byla ta přehlídka zájmových útvarů z DDM Winter show nebo Bambiriáda, Den Země, tak k tomu mě přivedla ona. Moderování mě chytlo a musím říct, že používám takový ten její styl moderování, který se mi hodně vyhovuje a moderuji dneska akce různého typu. Ať to jsou oslavy, výročí různých školek. Moderoval jsem 50. výročí Mateřské školy Pohádka, zanedlouho budu moderovat Medový den opět po roce v Šumperku. Minulý rok byl tento den spojet s oslavami Střední odborné školy v Šumperku. To moderování mě baví, protože jsem díky němu poznal mnoho zajímavých lidí. Nejen z Česka, ale například, když jsem moderoval Bambiriádu v Šumperku, což byl poslední ročník Bambiriády, tak jsem se tam potkal s úžasnými lidmi ze slovenské Prievidze a nebo z polské Nisy.

Tomáš při moderováníJaké akce tě baví. Můžeš nějak říct jestli máš třeba nějaké specifičtější akce, které tě baví víc než jiné? Určitě tě ale baví všechny.

Nejradši mám akce, jak to říkám já, takového lidového typu. Ať jsou to nějaké vzpomínkové akce nějakých těch oslav těch institucí, kde je taková spontánní, příjemná, mílá atmosféra, pozitivní nálada. Co úplně nemám rád, tak jsou to akce, které jsou až příliš oficiální, kde ten moderátor je nucen říct něco s čím se tak úplně neztotožňuje, ale to já se většinou snažím nedělat. Takže nemám rád oficiální akce, když tam sedí moc, když to řeknu lidově významných lidí, papalášů. Akce, které mě opravdu baví, jsou ty, kde se objevuje folklór. Jakmile se tam objeví jeden jediný folklórní soubor nebo scénický tanec, který mě baví jako diváka, tak to je pro mě vždy top akce.

Vždycky bys měl z pozice moderátora nějak ocenit dáné vystoupení (hudba, tanec atd.). Máš předpřipravené nějaké hlášky, které tam prohlásíš nebo je to většinou reaguješ přímo na to co se stane na pódiu nebo jak zareagují diváci v publiku?

Samozřejmě, každý moderátor má své nějaké takzvané ohrané fráze, které používá při každém moderování. Já už mám takovou naučenou frázi při pozdravu, ale reaguji hodně spontánně během toho co se děje. Moderoval jsem zajímavou akci, což bylo představení činnosti kroužku I Dance, kde vystupovala děvčata právě této skupiny a předváděla scénický tanec a reagoval jsem jak na názvy těch skladeb, tak na jejich kostýmy a vzal jsem to tak spontánně, vtipně v tom že jsem třeba lidem přiblížil, jak bych třeba já vypadal v tom kostýmu. Když jsem viděl ty nádherný kostýmy na těch hubených děvčatech, které v tom vypadaly moc hezky. Tak jsem jim to popsal a myslím si, že vzbudilo v publiku takový vtipný dojem. Moderátor musí být korektní a snažím se být, a myslím si, že se mi to dáří, pozitivní. Je jasné, že se vždycky najde nějaká drobná chyba, kterou ale většinou vidí ti trenéři nebo ti kapelníci, což mi obyčejní hříšníci nepoznáme, tak na to moderátor úplně neupozurňuje, ale upozorní na to nej. Co se týká nějaké přípravy na to moderování, tak si chystám nějaké povídání o tom programu, o těch skupinách, kapelách. Většinou se snažím s těmi vedoucími sejít a pobavit a aby mi řekli nějaké ty drby. Co si budeme povídat lidi zajímají drby, co se děje na zkouškách, na zájezdech, při vystoupeních nebo po nich a ty oficiální řeči okolo je moc nezajímají.

Tomáš na cestáchČemu se věnuješ dál?

Shrnu to dvěma slovy. Diagnóza folklóru. Věnuji se divácky folkóru, ale už jsem přemýšlel nad tím, že bych se do nějakého souboru přihlásil a začal také tancovat. Už jsem to párkrát zkoušel a je to něco co mě baví. Dále se věnuji marketingu, zajímají mě hlavně ty nové formy marketingu, ekonomika a do čeho jsem tak trochu zažranej, tak to jsou autobusy a kamiony. To je velký sen řídit autobus a kamion. Neříkám, že na celý život, ale aspoň na pár let. Věnuji se také turistice. Zamiloval jsem se tady v České republice do Českého Švýcarska a na německé straně do Saského Švýcarska. Ale srdcovkou jsou Jeseníky a Jížní Morava oblast Pálavy. Takže pivní a vinařská turistika. Mimo jiné se věnuji také zvučení, ale v tom jsem ještě pořád amatér, ale je to něco co mě baví. Zajímám se především o malé akce. Některé akce zároveň moderuji i zvučím a to bývá náročnější. Rád zvučím zábřežskou zpěvačku Maky Stejskalovou a rád objevuji nové hvězdy. Mojim vzorem je pan Radek Jandík ze Style Groupu.