foto: Tomáš MonczkaCelá akce započala již ve středu 15. srpna na malé scéně „U Sovy“ posezením s cimbálovou muzikou. Na Malé scéně se uskutečnila vetšina programu a pro návštěvníky byla tato scéna přístupná zdarma. I ve čtvrtek mohli diváci zde vidět vystoupení Rabussy, souboru Rangsagar z Indie a vystoupení souboru ze Srbska a Seniorů ze Šumperka. „ Z mého pohledu byli diváci nadšení z vystoupení souboru Rangsagar, protože to je zase něco nového, co v Šumperku již dlouho nebylo, byť již tam soubor z Indie byl. Byl to kvalitní soubor a musím říct, že členové tohoto souboru byli velice přátelští, protože každého organizátora, kuchařky a další zaměstnance firem s kterými spolupracujeme, tak i diváky obdarovali svýma suvenýrama,“ světluje Tomáš Monczka.

Páteční program měl před sebou dopolední a odpolední část. Ta dopolední část začal již v deset hodin vystoupením Rabussy. O půl hodiny později bylo k vidění umění souboru Kordulky ze Starého Poddvorova a o dalších třicet minut později vystoupily mládežnické soubory ze Slovenska a Bulharska. Odpolední program startoval v sedmnáct hodin, kdy na Velké scéně Pavlínina dvoru vystoupil český Kelt Grass Band. Velká scéna byla zpoplatněna, ale to divákům vůbec nevadilo. „Celý festival navštivilo 970 platících diváků v Pavlínině dvoru,“ uvedl vedoucí hostesů Tomáš Monczka. V šest hodin se mohli diváci těšit na první hlavní koncert zahraničních souborů pod názvem „Vítejte u nás“. Celý páteční den završila Světelná show úspěšné skupiny POSTRPOI.

Sobotní program byl převelice náročný. V devět hodin měli zástupci souborů slavnostní přijetí na radnici v Šumperku se starostou města Zdeňkem Brožem, jenž převzal záštitu nad festivalem s hejtmanem Olomouckého kraje. V deset hodi začalo představení zúčastněných souborů a o deset minut později začal taneční show „ Roztančená ulice“, kde se předstvaly všechny soubory. „Roztančená ulice“ se konala na Pěší zóně.

V sobotu měla malá scéna pouze jedno vystoupení v programu a to „Veselá je dědina“ kde se představily české soubory. Magna Moravia se představila na Velké scéně. Po ní pokračoval druhý hlavní koncert „ Až půjdeš do světa, zastav se“. Návštěvníci mohli vidět taneční vystoupení všech zúčastněných souborů. Celý sobotní večer byl završen výukou lidových tanců a kdo jiný by měl hrát, zpívat a učit než zúčastněné kolektivy z Česka, Slovenska, Bulharska, Indie, Indonésie, Srbska a Ukrajiny.

Navíc sobotní program měl i doplňkový program. Tím byly nostalgické jízdy motorovým vlakem „Věžák“ z roku 1931 na trati Šumperk – Velké Losiny.

Ale festival nebyl jen o lidové tvorbě a zvycích. Město Šumperk ve spolupráci s organizátory festivalu a tanečním folklórním souborem Senioři Šumperk uspořádalo již po šesté soutěž Roztančené kotliky, což je soutěž o nejchutnější kotlíkový guláš. Tato soutěž se konala pod taktovkou pana Vondrušky.

Velkým překvapením byla návštěva Flašinetářů z Pekařova, kde se uskutečnila pouť. Ti přijeli v neděli a hráli téměř po celém městě. Do Pekařova a Šumperka přijeli zahrát flašinetáři z Česka, sousedního Slovenska, Polska a z Francie.

Celý festival zakončil závěřečný festivalový koncert „Leť, písničko, leť“ a oceněním divácky nejúspěšnějšího souboru a také se vyhlásil nejúspěšnější soubor podle pořadatelů. A jak diváci rozhodují o nejúspěšnějším souboru? „Celé to rozhodování je velice pozoruhodné. Při tom hlavním festivalovém programu, mají diváci nachystaný stoleček, kde jsou zavařovací sklenice na kterých jsou názvy těch jednotlivých souborů. A lidé během toho vystoupení nebo i po něm jdou k těm zavařovačkám a podle svých možností nebo svého uvážení hází peníze podle toho jaký folklórní soubor se jim líbil. Takhle tedy vypadá to divácké ocenění, ale tyto peníze nejdou tomu souborům nebo nám pořadatelům, jak si plno lidí myslí, ale jdou na podporu Dětského centra Ostrůvek v Šumeprku, který má jistotu každoroční podpory od nás,“ představuje hodnocení Monczka. Letos byl divácky nejúspěšnější ukrajinský soubor Radist, jenž předváděl krásné kreace až to šlo trošku do takového baletu nebo cirkusu. Tento soubor dokázal vybrat skoro deset tisíc. „ Pořadatelé vždy vybírají podle toho na základě toho jaká je komunikace, spolupráce s tím soubore, ale samozřejmě se také hodnotí to jak měl daný soubor koncepně poskládané to vystoupení. Toto ocenění získal bulharský soubor Kalinka Valcheva z Tervelu,“ dodáva vedoucí hostesů.

Ještě v pondělí ale ještě v Lázních Bludov zakončil celý festival svým vystoupením indický Rangsagar.

„Velké poděkování patří rodině Březovských, která se organizaci festivalu ujala po po smrti paní Libuše Drtilové, která festival založila se svým manželem. Zejména toto poděkování patří nynější prezidentce festivalu paní Libuši Břežovské a jejímu synovi Michalu Březovskému, jenž zajišťuje kontakt se zahraničními soubory.“